Siedziba:

ELEKTRYK SERWIS S.C.
W.Opoka B.Opoka
Ul. KardynaƂa WyszyƄskiego 25/6
40-132 Katowice
NIP 634-17-06-827

Tel. 32 2024803
Fax 32 7652531
Kom. 602242678
Kom. 602242679
elektrykserwis@tlen.pl

Filia

41-103 Siemianowice ƚL.
Ul. MichaƂkowicka 103
Tel. 32 2284170 wew 322 i 323